HANEFİ İMAMLARININ TEVHİDİ KORUMAK İÇİN SAKINDIRDIKLARI ŞİRKE GÖTÜREN VESİLELER

Hanefî imamları, kabirleri kireçle badanalamak,(45)  (45) Müslim’in Câbır ve diğerlerinden rivayet ettiği bıı hadiste, Ali, Rasûlu kabirleri alçılamak, üzerine oturmak ve üzerine bina yapmak fiillerini yasaklamıştır. Ebu Hanife ve ashabının bu konudaki görüşleri öğrenmek için şu eserlere bakınız Bedaiu’ s-Senai, 1/320, Tuhfetu Fukaha, 2/256, El Metanet, 2/121, Fethu’l-Mülhim, 2/121, Mearifu Sünen, 3/305, 307, Haşiyetu’t-Tahavı, Sh 335, Haşiyetu Reddu’l-Muhtar İbni Abidin, 2/237, El-Fetavayı Hindiyye, 1/194, el-Bahru’r-Raik, 2/19 el-Mebsut, 2/62, Haşiyetu Maraki’l-Felah, Sh 405, El-İbda’, Sh 197, Ziyaretu’l-Kubur, Sh 29)
kabirlerin üzerine bina (kubbe ve mescid yapıp bunu yükseltmek,(46) (46) Müslim de Allah Rasûlü nün Ali’yi (ra) kabirleri düzlemek için gönderdiği rivayet edilir Hanefi imamlarının bu konudaki görüşlerini öğrenmek için bakınız Tebyinu’l-Hakaik, (ez-Zeylai), 1/264, Fethu’l Mülhim, 2/506, Ruhu’1 Meani, 15/237, (el-Alusı), Fethu’1-Kadir, 2/141. )


üzerine yazı yazmak,(47) (47) Bunu Ebu Davud, Tirmizi ve diğerleri Cabir yoluyla Allah Rasûlü’nden rivayet ediyorlar Allah Rasûlu’nun kabirlerin kireçle badana edilmesini ve üzerine yazı yazılmasını yasakladığını rivayet ederler. Bu konuda bakınız: Bedaiu’s-Senai, 1/230, Tuhfetu’l-Fukaha, 2/256, Tebyinu’l-Hakaik, 1/264, Haşiyetu Mavakiyi’l-Felah, Sh.405, el-İbda’, sh.197.)
kabirleri mescid edinmek,(48)  (48) Allah Rasûlü (sav) şöyle demiştir: “Allah’ın laneti yahudilerin ve hıristiyanlarm üzerine olsun! Onlar Peygamberlerinin kabirlerini mescidler haline getirdiler. (Buhari, Müslim)”, “Bilinki sizden öncekiler Peygamberlerinin kabirlerini mescid ediniyorlardı. Sakın siz kabirleri mescid edinmeyin. Sizi bundan alıkoyuyorum. (Müslim)” Bu konuda bakınız: Tebyinu’l-Hakaik, 1/264; Ruhu’l-Meani, 15/237; el-Mirkatu fi Şerhi’l-Mişkat, 2/22; el-Kevakibu’d-Derari, 1/316-317; el-Berari, Zi-yaretu’l-Kubur, Sh. 29; el-Mecalisu’1-Erbaa, Sh.13.)
içine kandil asmak,(49) (49) “Allah Rasûlü kabir ziyaretçisi kadınları, kabirlerin üzerini mescid edinenleri ve üzerine kandil asanları lanetledi. (Ahmet b. Hanbel, Tirmizi)” Ayrıca bakınız: el-İbda’, Sh.189; el-Kevakibu’d-Derari, 1/317; Ziyaretu’l-Kubur, Sh. 29; el-Mecalisu’l-Erbaa, Sh. 13.)
kabirlere yönelerek namaz kılmak ve kabirlere karşı dua etmek,(50) (50) Allah Rasûlü şöyle buyurmuştur: “Kabirlerin üzerine oturmayınız ve kabirlere doğru namaz kılmayınız.” Ebu Hanife, dua esnasında Rasûlullah’ın kabrine yönelmeyi mekruh görürdü. Bkz. et-Tevessilu ve’l-Vesil, sh.293; İbn-i Teymiyye Ruhu’l-Meani, 6/125; Mecmau’l-Enhar fi Şerhi Mültekal Ebhar, 1/313.)
kabirleri bayram yerine çevirmek(51) (51) Ebu Davud, Ebu Hureyre’den şöyle rivayet ediyor: “Evlerinizi kabir haline getirmeyiniz. Benim kabrimi de ziyaretgah yerine çevirmeyiniz. Bana salat getirin, zira nerede olursanız olun, salatınız bana ulaşır.” Ayrıca bkz. el-İbda’, Sh.185.)
ve özel olarak kabir ziyareti için yolculuklara çıkmak(52) (52) Rasûlullah (sav) şöyle buyuruyor: “Üç mescidin dışında hiçbir yer için seyahat edilmez. Mescid-i Haram, benim mescidim (Mescid-i Nebevi) ve Mescid-i Aksa hariç.” fiillerini “şirke götüren vesileler” olarak açıklamışlardır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: