KÜÇÜK VE GİZLİ ŞİRKİN KEFFARETİ

“Rabbimiz, bildiğimiz bir şeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırız ve bilmediğimizden de senden bağışlanmamızı dileriz” diye, Allah Rasûlü’nün Sallallahu Aleyhi Vesellem dua ettiği gibi dua etmektir.(Bunu Ahmed b. Hanbel sahih bir senedle Müsned’de rivayet etmiştir).
Yine Allah’ın  Rasûlü  Sallallahü Aleyhi Vesellem:  “Kim Lat ve Uzza’ya yemin ederse (hemen ardından) “La ilahe illallah” desin. Kim arkadaşına: “Gel seninle bahis oynayalım derse, sadaka versin” (Müttefikun aleyh) buyurmuştur.

BAZI ŞİRK OLAN AMELLERDEN ÖRNEKLER

* Sihirbazlık ve gözboyayıcılık:
Bu, bedenlere ve hatta kalplere etki eden muska, üfürük ve efsunlama gibi şeylerdir. Bir insanı hasta edip öldürdüğü gibi, kadınla kocasının arasını da ayırabilir.
Hükmü: Sihir yapan İslam’dan çıkmıştır. Çünkü sihir küfürdür.

* Kehanet (Gaibden haber vericilik):
Kehanet, gelecekte olacak bir olayı okumak anlamına gelmektedir.
Kahin, Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği gayb’dan haber verme ilmine sahip olduğunu iddia edendir.
Kehanette bulunan insan Allah’ı inkar etmiş olur ve kafirdir. Kim onun dediklerini doğrularsa, en büyük küfrü işlemiş olur. (Kart falı, Tarot, Medyumluk bu sınıfa girer).

* Sihri bozmak:
Sihir yapılan bir insanı, sihirden kurtarmaya çalışmaktır. Bu da ikiye ayrılır.
a) Sihri sihirle iptal etmek ki, bu küçük küfürdür.
b) Sihri, Kur’an ve Sünnet’te sabit olan duaları okuyarak çözmektir ki, bu caizdir.

* Müneccimlik (Yıldıznamecilik veya Astroloji):
Bazı yıldız ve burçlan, yeryüzünde meydana gelen olaylara müessir kabul etmektir. Bu yıldız ve burçların kendi başına etkili olduğunu veya Allah’ın izni ile etkili olduklarını düşünmek de şirktir. Bununla ilgilenen, büyük şirkin içine düşmüş ve İslam’dan çıkmıştır.
Çünkü yıldızların yaratılmasının amacı, yeryüzündeki insanlar için gökyüzünü süslemek, yolcuların yollarını belirlemesi ve Şeytanların taşlanmasıdır. Kur’an-ı Kerim bu konuda bize böyle haber vermiştir. Fakat bu yıldızların ve burçların hareketlerinin yerde olan olaylara benzerlik arzettiği söylenirse, küçük şirk işlenmiş olur. Bu, “Tevhid” dininin kemaline aykırıdır.

*Nazarlıklar:
Bunlar bir hayrı celbetmek veya bir şerri uzaklaştırmak için boyuna asılan nazarlıklardır. Bu, isterse Kur’an’dan bir ayet veya bir ip veya delikli ağaçlar ya da benzeri taşlar olsun, aynı hükme dahildir.
Nazarlıklar iki türdür:
1- Kur’an’dan olmayanlar: Bu, Şeriata göre haramdır. Kim bunun fail veya etki sahibi olduğunu zannederse, büyük şirke düşmüş olur. Fayda verebileceğini zannetse bile yine müşrik olur.
Bu nazarlıkların haram kılınışının nedeni, insanın kalbini Allah’dan başkasına bağladığı ve insanın başkasına tevekkül etmesine yol açtığı içindir. Büyük şirke götüren şeylerdir ve fasid itikadlara zemin hazırlar
2- Kur’an’dan olanlar: Selef-i Salihin bu konuda ikiye ayrılmışlardır. Kimi bunu caiz görmekte ve kimisi de görmemektedir. Doğrusu, “haramdır” diyenlerin görüşüdür.
Nazarlıkların şirk olarak adlandırılması nedeniyle bu hükmün genelliği sozkonusudur. Bunun için Kur’an’dan olanla olmayanın arasını, sonunda ikisi de şirke götürdüğü için ayırmadık. Allah daha iyi bilir.

* Okuma (Rukye):
Kur’an’dan veya Nebevî olsun, hastalara okunan dualarda mubah olan “Rukye”, Arab diliyle olup anlaşılır olması ve haram olan bir şeyi içermemesidir.(1)
(1) Arapça bilmeyen de kendi diliyle hastanın iyileşmesi için dua eder
Örnek vermek gerekirse, Allah’dan gayrısından yardım dilemek, ona güvenmek, “Rukye” yaparken bile bunun ancak Allah’ın izni olursa yararlı olacağına inanmaktır. Bu şartlardan birisi kalkarsa haram olan “Rukye” vuku bulur.
Şöyle bir örnek verebiliriz:
“Belaların uzaklaştırılması için bilezik ve ip gibi şeyler takmak.”
Zarar ve yarar ancak Allah’ın izniyledir. Çünkü Allah bütün yaratılmışlar üzerinde tek kuvvet ve kudret sahibidir.
Kim böyle şeylerin hayır veya şerre neden olduğuna inanırsa, büyük şirke düşmüş olur. Olabileceği şüphesine sahip olmak ise küçük şirktir.
Son söz olarak şöyle deriz:
Bugün islam aleminde şirkin apaçık görünen şekli, Müslümanların başlarına gelen musibetlerin ve karşılaştıkları fitnelerin, savaşların ve depremlerin, daha bunun gibi, Allahu Teala’mn muslümanların başına verdiği birçok azabın yegane sebebidir.
Evet, sebebi de insanların Tevhid’den yüz çevirmeleri, akide ve amellerine şirkin bulaşmasıdır. Bunun ispatı ise, birçok islam beldesinde şirk olan sayısız davranışların Muslumanlarca İslam’dan sayılması gösterilebilir.
Bu davranışlara gelince; Allah’tan başkasına yalvarıp dua etmek, veli zannettikleri kulları mescidlere defnetmek, onlar için adakta bulunmak, kabirlerde veya türbelerde kurban kesmek, kabirleri tavaf etmek, kabirlere karşı namaz kılmak, vb. bu şirk amellerine örnek olarak gösterilebilir.
Şirkin en büyük biçimi Allah’ın indirmediği ile insanlar arasında hüküm vermektir. Beşeri kanunlarla hüküm vermek, bundan razı olmak ve bunları inkar etmemek, kâr adı altında faizle alışveriş etmek bu tür şirke örnektir.
Hem bu güzide esere bir giriş, hem de konunun anlaşılmasına yardımcı olsun diye; yayınevimiz tarafından daha önceden bastırılıp dağıtılan bu ‘birkaç söz’ü yazarın hoşgörüsüne sığınarak buraya ilave ettik. Okuyucuya faydalı olmasını dileriz.
Allah’tan müslüman toplulukları şirkin ve haramların pisliğinden temizlemesini diler, hepimizi doğru yola iletmesini dua ile isteriz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: