İSLÂM’IN ESASLARI

Ekim 20, 2006

S. Konunun tafsilâtlı bir şekilde açıklanması halinde İslâm’ın beş rükûn ile tanımlanabileceğinin delili nedir?
C. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in, Cibril hadisinde kendisine dinin ne olduğu hususunda soru sorması üzerine verdiği şu cevap buna delildir; “İslam Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehadet getirmen, namazı kılman, zekatı vermen, ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takdirde de Allah’ın evini haccetmendir.”
Yine Peygamber efendimizin şu buyruğu da buna delildir:
“İslam beş temel üzerinde bina edilmiştir.”
Bundan sonra Peygamber efendimiz bu hususları sözkonusu etmiştir. Ancak bu hadisinde haccı ramazan orucundan önce zikretmiştir. Her iki hadis de Buhari ile Müslim’de yer almaktadır.
S. Şehâdet kelimesinin dindeki yeri nedir?
C. Kul onları söylemeden dine girmiş olmaz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Mü’minler ancak o kimselerdir ki onlar Allah’a ve Rasûlüne iman ederler.” (en-Nur, 24/62 ve el-Hucurat, 49/15)
Peygamber Aleyhisselam da şöyle buyurmaktadır:
“Ben insanlarla Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet getirinceye kadar savaşmakla emrolundum.” Hadisi ile bunun dışında daha pekçok hadis buna delildir.
Yazının devamını oku »


İSLÂM DİNİ

Ekim 20, 2006

S. Yüce Allah’ın, din olarak ancak kendisinin izlenmesini emrettiği şeriat hangisidir?
C. Bu şeriat İbrahim Aleyhisselam’ın da dini olan hanifliktir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Şüphesiz Allah nezdinde (kabul edilen) din İslamdır.” (Al-i İmran, 3/19)
“Onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez O’na teslim olmuştur.” (Al-i İmran, 3/83)
“Kendini bilmezden başka kim İbrahim’in dininden yüz çevirebilir?” (el-Bakara, 2/130);
“Kim İslamdan başka bir din ararsa ondan asla kabul olunmaz ve o âhirette zarara uğrayanlardan olur.” (Al-i İmran, 3/85)
“Yoksa onların Allah’ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinden şeriat yapan ortakları mı vardır?” (eş-Şura, 42/21) ve daha başka âyetler bunu açıklamaktadır.

Yazının devamını oku »


KUL VE KULLUK

Ekim 20, 2006

S. Kulların ilk görevi nedir?
C. Kulların ilk görevi yüce Allah’ın kendilerini ne için yarattığını, ne adına ne maksatla kendilerinden söz aldığını, rasûllerini kendilerine ne ile gönderip üzerlerine kitabları ne maksatla indirdiğini, dünya ve âhiretin, cennet ile cehennemin niçin yaratıldığını, neyin sebebiyle (kıyametin bir ismi olan) Hâkka’nın gerçekleşip (bir diğer ismi olan) Vâkıa’nın niçin gerçekleşeceğini hakkında terazilerin kurulup, amel defterlerinin (sahiplerini bulmak üzere) niçin uçuşacağını, bedbahtlığın ve bahtiyarlığın sebebinin ne olduğunu ve neye göre nurların paylaştırılacağını bilmeleridir -ki Allah’ın kendisi için nur takdir etmediği kimselerin hiçbir nuru olmaz-
S. Yüce Allah’ın mahlukâtı kendisi sebebiyle yarattığı bu hususun mahiyeti nedir?
C. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Biz gökleri yeri ve ikisinin arasında olanları oynayalım diye yaratmadık. Biz onları ancak hak ile yarattık; fakat onların çoğu bilmezler.” (ed-Duhân, 44/38, 39)
“Biz göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu kâfirlerin zannıdır.” (Sad, 38/27);
“Allah gökleri ve yeri hak ile bir de her kişiye kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez.” (el-Câsiye, 45/22)
“Cinleri ve insanları ibadet etmekten başka birşey için yaratmadık” (ez-Zariyat, 51/56) vb. âyetlerde bu husus açıklanmış bulunmaktadır.
Yazının devamını oku »