LA İLAHE İLLALLAH’IN FAZİLETLERİ

Ocak 11, 2007

Tevhid kelimesi bir çok önemli faziletlere sahiptir. Bunların hepsine burada sayabilmek mümkün değildir. Burada onların bazılarından bahsedelim.

1-TAKVA KELİMESİDİR.

Hz. Ömer ve diğer sahabelerin dediği gibi takva kelimesidir.

2-İHLAS KELİMESİDİR.

3-HAKKA ŞEHADETTİR.

4-HAKKA DAVETTİR.

5-ŞİRKTEN ARINDIRAN VE ONDAN KURTARAN BİR KELİMEDİR.

6-YARATILANLARIN BUNDAN DOLAYI YARATILDIĞI KELİMEDİR.

Yazının devamını oku »


İkincisi

Ocak 11, 2007

İçinde, bu sözü söyleyene cehennemin haram kılınacağı zikri geçen hadisler. Bazı alimler bu hadislerden, ebedi olarak cehennemde kalmanın haram kılındığını anladılar veya ehlinin sonsuza kadar içinde kalacağı bir ateş onlara haram kılınmıştır, şeklinde yorumladılar. Bu ateş ise cehennemin en üst tabakasıolan “Derk’i Ala” dışında kalan ateştir. Derk’i Ala’ya tevhid ehlinin isyankarlarından bir çok kimse işledikleri haramlar sebebiyle gireceklerdir. Sonra da kullarına karşı merhametli olan Allah’ın rahmeti ve şefaatçilerin şefaatiyle oradan çıkarılacaklardır.

Buhari ve Müslim’de geçen kudsi bir hadiste Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

-“İzzetim ve Celalim hakkı için La İlahe İllallah diyen kimseyi mutlaka cehennemden çıkaracağım.”

Yazının devamını oku »


Birincisi

Ocak 11, 2007

İçinde iki şehadet ile Allah’a kavuşan kimsenin cennete girip, ondan men olunmayacağını bildiren hadisler.

Bu mana, hadislerin zahirine göredir. Gerçek tevhid ehlinden hiçbirisi cehennemede ebedi olarak kalmaz. Eğer haram işlemişlerse cehennem ateşinde bunlardan temizlendikten sonra Allah onları cennete sokar. Ya da {Allah (c.c) affedip hiçbir ceza vermeden direkt olarak cennete sokar}

Ebu Zerr (r.a) hadisinin manası şudur:

Kişide tevhid bulunduğu takdirde o, hırsızlık ve zina yapsa da bunlar onun cennete girmesinde engel değildir. Ve bu şüphe götürmeyen bir gerçektir. Bu hadisten tevhid bulunduğu taktirde zina eden ve hırsızlık yapan kişinin hiç azap görmeyeceği manası da çıkmaz.

Yazının devamını oku »


La ilahe illallah

Ocak 11, 2007

Hamd Allah’a aittir ve yardım Allah’tandır. Buhari ve Müslim’de Enes (r.a)’den şu hadis rivayet olunmuştur.

Bir seferde Rasulullah (s.a.s) ve Muaz (r.a) aynı binekteyken Rasulullah (s.a.s) Muaz (r.a)’a:

-“Ey Muaz! Diye seslendi. Muaz:

-“İcabete ve itaate tekrar tekrar hazırım ya Rasulullah!” dedi.

Rasulullah (s.a.s) tekrar:

-“Ey Muaz!” dedi. Muaz (r.a):

-“Demin ki dediğini yinleyerek:

-“İcabet ve itaate tekrar tekrar hazırım ya Rasulallah!” dedi. Bu konuşma aralarında üç kere yinelendikten sonra Rasulullah (s.a.s) ona dedi ki:

-“Allah’tan başka hakkıyla ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet eden hiçbir kul yoktur ki Allah ateşi ona haram kılmasın.”

Yazının devamını oku »