Ehli Sünnet’in Bidatçılara Karşı Tutumu

Ehli sünnet vel-cemaatin bid’atçılara karşı izlediği yol, iknâ edici ve karşıdaki insanı cevap veremeyecek durumda bırakan Kur’an ve sünnet üzere kurulan bir yoldur.  

Ehli sünnet vel-cemaat, öncelikle bid’atçıların ileri sürdükleri şüpheleri arzedip ardından da bu şüpheleri geçersiz kılmaktadırlar.Bu konuda, sünnetlere sıkı sıkıya sarılmanın, bid’atlardan ve dîne sokulan yeniliklerden yasaklamanın farz olduğuna dâir Kur’an ve sünnetten delîl göstermektedirler.

Nitekim bu konuda pekçok eser yazarak akâid ile ilgili kitaplarda Şiâ, Hâricîler, Cehmiyye, Mu’tezile ve Eş’arîlerin îmân ve inanç esaslarında söyledikleri makalele-re  reddiyeler vermiş ve bununla ilgili kitaplar yazmışlardır.

Nitekim İmam Ahmed-Allah ona rahmet etsin- “Cehmiyye’ye Reddiye” diye bir kitap yazmıştır.

Yine, Osman b. Saîd ed-Dârimî-Allah ona rahmet etsin- gibi, İmam Ahmed’den başka imamlar da bu konuda kitaplar yazmışlardır.Ayrıca Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye, öğrencisi İbn-i Kayyim, Muhammed Temîmî-Allah onlara rahmet etsin- ve diğer âlimlerin kitaplarında bu bâtıl gruplara, kabircilere ve tasavvufçulara reddiyeler vermektedirler.

Bid’at ehline reddiyeler vermek için bu konuyla ilgili yazılan özel kitaplara gelince, bunlar pek çoktur.

Örnek olarak bu konuda eskiden yazılan kitaplar şunlardır:

1. Şâtibî’nin “el-İ’tisâm” adlı kitabı.

2. Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye’nin “İktidâus-Sırâtıl Mustakîm” adlı kitabı.Kitabın büyük bir bölümü,bid’atçılara reddiyeler vermekle geçmiştir.

3. İbn-i Vaddâh’ın “İnkârul-Bide’i vel-Havâdis” adlı kitabı.

4. Tartûşî’nin “el-Havâdisu vel-Bide’u ” adlı kitabı.

5. Ebû Şâme’nin “el-Bâisu alâ İnkâril-Bide’i vel-Havâdis” adlı kitabı.

6. Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye’nin “Minhâcus-Sünnetin-Nebeviyye fir-Raddi alar-Râfida vel-Kaderiyye” kitabı.

Günümüzde bu konuda yazılan kitaplar ise şunlardır:

1. Ali Mahfûz’un “el-İbda’u fî Madârril-İbtida’ “ kitabı.

2. Muhammed b. Ahmed Şukayrî Havâmidî’nin “es-Sünen vel-Mubtedeatul-Muteallika bil-Ezkâr ves-Salavât” adlı kitabı.

3. Abdulaziz b. Baz’ın “et-Tahzîr minel-Bide’ ” adlı risâlesi.

Allah’a hamdolsun günümüzde İslâm âlimleri, müslümanları bilgilendirip aydınlatma, bid’atları ortadan kaldırma ve bid’atçıları da kontrol altına alma konusunda büyük etkisi olan gazete, dergi, radyo, cuma hutbeleri, sempozyum ve konferanslar kanalıyla bid’atları inkâr etmekte ve bid’atçılara reddiyeler vermektedirler.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: