Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Mayıs 1, 2007

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Buradan İndirebilirsiniz..

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Şeyhulislam Muhammed Bin Abdulvahhab Rahimehullah

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Müellif -Allah Ona Rahmet Etsin- yüce Allah’ın Kitabına uygun olarak başlamış bulunmaktadır. Çünkü yüce Allah’ın Kitabı da besmele ile başlamaktadır. Ayrıca o bu hususta: “Her önemli bir işe eğer bismillah ile başlanmayacak olursa, o sonu kesiktir” hadîsine de uymaktadır. Rasûlullah’a –sallallahu aleyhi ve sellem– da uymaktadır, çünkü Rasûlullah’ın –sallallahu aleyhi ve sellem– gönderdiği mektuplar hep besmele ile başlamışlardır.


Hanefî Ulemasına göre Şirk ve Sebepleri

Mayıs 1, 2007

Hanefî Ulemasına göre Şirk ve Sebepleri, buradan indirebilirsiniz..

Dr. M. b. Abdurrahman el-Humeyyis

*   İmam ebû Hanife’ye intisab eden Hanefi âlimlerinin ehl-i şirki ve ehl-i bid’ati reddedip şirkin çeşitlerini, vesilelerini ve sebeplerini tanıtmak için gösterdikleri üstün gayretlerini;

* Aynı zamanda tevhidi korumak ve şirke giden yolları tıkamak hususunda yol almakta olan Hanefî ulemâsına, Maliki ve Şafiî ve Hanbelî kervanları da aynen uyum sağlamakta olduklarını,

Yazının devamını oku »


Selefi Salihin Akidesi

Mayıs 1, 2007

Selefi Salihin (Ehli Sünnet Vel Cemaat) Akidesi Buradan İndirebilirsiniz

Abdullah Bin Abdulhamid El-Eseri

Müslüman kardeşim! Bu satırlar, “ehl-i sünnet ve’l-cemaat’i teşkil eden selef-i salih’in akidesi”ne dair özlü birtakım sözlerden ibarettir.

Günümüzde İslam ümmetinin yaşamakta olduğu dağınıklık ile çağdaş fırka ve fiilen var olan cemaatlerde müşahhaslaşan ayrılık ve ihtilaf bu eserin derlenip, yazılmasına sebep teşkil etmiştir. Bu cemaat ve fırkaların herbiri kendi akide ve yöntemine çağırmakta, kendi cemaatini tezkiye etmektedir. Öyle ki artık insanlar için durum oldukça karmaşık bir hal arzetmekte, kimin arkasından gidecek ve kime uyacakları hususunda şaşkınlığa düşmüş bulunmaktadırlar.

Yazının devamını oku »