Kitabu’t-Tevhid Şerhi

Aralık 15, 2012

Dr. Necmi Sarı Hocamız Tarafından Yapılan Şerhlerdir.

3. Ders

http://sunnetinyolu.wordpress.com/2012/12/15/kitabut-tevhid-serhi-3/


Kitabu’t-Tevhid Şerhi

Aralık 15, 2012

Dr. Necmi Sarı Hocamız Tarafından Yapılan Şerhlerdir.

2. Ders

http://sunnetinyolu.wordpress.com/2012/12/14/kitabut-tevhid-serhi-2/


Kitabu’t-Tevhid Şerhi

Aralık 15, 2012

Dr. Necmi Sarı Hocamız Tarafından Yapılan Şerhlerdir.

1. Ders

http://sunnetinyolu.wordpress.com/2012/12/14/kitabut-tevhid-serhi/


Sünnetin Yolu

Aralık 15, 2012

http://sunnetinyolu.wordpress.com

yepyeni bir site. Kuran ve Sünnet çerçevesinde yapılan dersleriyle ufkumuzu aydınlatmakta. Allah Razı Olsun.