Adak

Kasım 4, 2006

Adak (nezir) genel olarak farz kılınmış, bütün ibadetler hakkında kullanıldığı gibi özel anlamıyla adak (nezir) hakkında da kullanılır. Bu anlamıyla nezir insanın Allah için kendisini belirli bir şeyi yapmakla yükümlü kılmasıdır. Burada kastedilen ise birinci anlamdır. Bütün ibadetler yüce Allah’a aittir, çünkü yüce Allah:”Rabbin şunları hükmetti: Kendisinden başkasına ibadet etmeyin…” (el-İsra, 17/23) diye buyurmaktadır.

ŞÜPHELERİ YOKEDEN TEVHİD GERÇEĞİ şeyh İbn ‘Useymîn rahmetullahi aleyh