Allah’dan İstemek

Eylül 15, 2006

Allah Teâlâ :

    «O halde (işlerinden) boşaldığın zaman yine kalk yorul. Ve Rabbine rağbet et

(O’nun rızasını, O’nun sevgisini kazanmaya çalış, yalnız O’nu arzu et, yalnız O’ndan

um)» (94 İnşirah 7-8)buyurmaktadır.

    Peygamber (s.a.v.) İbn Abbas’a :

    «İstediğin zaman Allah’tan iste. Yardım dilediğin zaman da O’ndan. dile»  (Tirmizî,.

Kıyâme   59;   Ahmed   bin   Hanbel   1/293,   303,   307)demiştir.

    Tirmizî’de şöyle bir hadis rivayet edilir:

    «Sizden her biriniz bütün ihtiyaçlarını Allah’tan istesin. Hattâ pabucunun tasması

kopsa bile. Çünkü Allah tamirini müyesser kılmadı mı, onu tamir edemez» (Tirmizî,

Deavât 117).

    Sahih bir rivayette Peygamber (s.a.v.) Adiyb. Mâlik ve onunla birlikte kendisine biat

edenlere:

    «İnsanlardan hiçbir şey istemeyiniz» (İbn Mâce, İkâme  182)

     tavsiyesinde bulunmuştur. Öyle ki sahabe, birinin kamçısı elinden yere düştüğünde,

kimseye «onu bana ver» demezlerdi. Yetmiş bin kişinin hesap vermeden cennete

gireceklerini bildiren sahih bir rivayette de, o kimselerin nitelikleri açıklanırken:

    «Başkalarından kendilerine rukye yapılmasını istemeyen, dağlamayla tedavi

yapmayan ve eşyada uğursuzluk görmeyenler»  (Buhârî, Tıb 17, 42; Müslim, îman 371,

372, 374;  Tirmizî, Kıyâme 16; Müsned   l/401,   403,   454), oldukları belirtilmektedir. Rukye

istemek, bir tür başkasından istekte bulunmaktır.

Yazının devamını oku »