BÜYÜ VE BÜYÜCÜ

Ekim 27, 2006

S. Sihirin ve sihirbazın (büyünün ve büyücünün) hükmü nedir?
C. Sihir varlığı gerçek olan ve kevnî kadere denk düşmesiyle birlikte tesiri de bulunan bir iştir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“İkisinden kendisi ile koca ve karısının arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi. Allah’ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verebilecek değillerdi.” (el-Bakara, 2/102)
Büyünün tesirli olduğu sahih hadislerde sabittir. Büyücüye gelince, eğer onun yaptığı büyü çeşidi el-Bakara suresindeki âyetin açıkça belirttiği üzere şeytanlardan alınan bir büyü ise bu kimse kâfirdir. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Halbuki o iki melek: ‘Biz ancak imtihan içiniz. Sakın küfre girme’ demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi… Onlar ise kendilerine zarar verecek ve fayda sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar büyüyü satın alan kimsenin âhirette bir nasibi olmadığını muhakkak biliyorlardı…” (el-Bakara, 2/102) ve diğer âyetler bunu gerektirmektedir.

Yazının devamını oku »