Cahiliyye Çağı İnsanlarının Şirki ve Dalaletinin Gerçeği

Ekim 19, 2006

Böylece, Allah Rasûlü zamanında kafirlerin ilahlarını Allah’a denk tutmadıklarını ve onları Allah ile aynı mertebede görmediklerini anlamış olduk. Bilakis onlar, kendilerini Allah’ın yarattığına inanıyorlar ve hiçbir zaman da ilahlarının gerek mevki olarak, gerekse kudret ve kuvvet olarak aşağı olmadığına inanmıyorlar ve onlarla Allah’ın aynı seviyede olduğunu kabul ediyor değillerdi. Onların küfrü ve şirki ancak, ilahlarına yalvarmaları, onlara verdikleri kurbanlar, adaklar ve ilahların adıyla Allah’a yaklaşmak istemeleri, onlan Allah ile kendi aralarında şefaatçi ve vekil olarak görmelerindendi. Kim herhangi birine karşı kafirlerin ilahlarına karşı yaptıklarından birşeyi yaptığı halde, Allah’ın varlığına iman edip, bunu ikrar edip, O’nun kulu olduğunu söylese bile, Ebu Cehil ile o, şirkte aynı makamdadır. ‘