Gerçek Ve Tek Din Allah’ın Dinidir

Eylül 27, 2006

Gerçek ve tek din alemlerin Rabbi olan Allah’ın dinidir. Çeşitli nebi ve resullere ayrı ayrı şeriatler verilmişse de, onlara verilen şeriatler temelde birdir. Temel esaslar asla birbirinden farklı değildir. Şeriat, Allah’ın apaçık belirttiği gibi bir şeriattır.
Allah’ın Yüce Rasulü buyurmuşlardır:
“Allah her ümmet için bir şeriat göndermiştir.”
Maide suresinin bir ayetinde konumuzla ilgili olarak buyruluyor ki:
“Herbiriniz için bir yol, bir şeriat tespit ettik. Eğer Allah dilese idi, sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdikleri sizi denemek içindir. O halde iyiliklere koşun, hepinizin dönüşü Allah’adır.” (Maide: 48)
Konumuzla ilgili diğer ayetler de şunlardır:
“Sonra, ey Muhammed! Seni de din hususunda bir şeriat sahibi kıldık, ona uy, bilmeyenlerin heveslerine uyma. Şüphesiz onlar seni Allah’tan uzaklaştıramazlar. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostudurlar. Allah’dan gereği gibi sakınanların dostu da Allah ‘dır.” (Casiye: 18-20)
“Ama doğru yola girmiş olsalardı, onları denememiz için, kendilerine bol su içirirdik; kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.” (Cin: 16-17)
Şeriat, ondan istifade etmek için hazır nehir gibidir.

Yazının devamını oku »