HALİFELİK

Ekim 27, 2006

S. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’den sonra halifeliğin süresi ne kadardır?
C. Ebu Davud ve başkaları Said b. Cumhan’dan, o Sefine’den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki:
“Nebevi hilafet otuz yıldır, sonra Allah mülkü/yönetimi dilediğine verecektir.”
Bu süre Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Radıyallahu anh’ın halifelik süresini kapsar. Ebu Bekir iki yıl üç ay, Ömer on yıl altı ay, Osman oniki yıl, Ali dört yıl dokuz ay halifelik yaptı. Bunların toplamı yirmidokuz yıl altı ay eder. Bunu otuza el-Hasen b. Ali Radıyallahu anh’a yapılan bey’at sonucu altı aylık halifeliği tamamlamaktadır.
İslam tarihinde ilk melik ise Muaviye Radıyallahu anh’dır. O bütün meliklerin en hayırlıları ve faziletlileridir. Ondan sonra ise Ömer b. Abdu’l-Aziz Radıyallahu anh gelene kadar ısırıcı bir hükümdarlık (mülkü’l-adud) devri gelmiştir. O bakımdan ehl-i sünnet âlimleri Ömer b. Abdu’l-Aziz’i raşid halifelerin uygulamaları gibi uygulama yaptığından ötürü beşinci halife sayarlar.

Yazının devamını oku »