HANEFİ İMAMLARININ TEVHİDİ KORUMAK İÇİN SAKINDIRDIKLARI ŞİRKE GÖTÜREN VESİLELER

Ekim 19, 2006

Hanefî imamları, kabirleri kireçle badanalamak,(45)  (45) Müslim’in Câbır ve diğerlerinden rivayet ettiği bıı hadiste, Ali, Rasûlu kabirleri alçılamak, üzerine oturmak ve üzerine bina yapmak fiillerini yasaklamıştır. Ebu Hanife ve ashabının bu konudaki görüşleri öğrenmek için şu eserlere bakınız Bedaiu’ s-Senai, 1/320, Tuhfetu Fukaha, 2/256, El Metanet, 2/121, Fethu’l-Mülhim, 2/121, Mearifu Sünen, 3/305, 307, Haşiyetu’t-Tahavı, Sh 335, Haşiyetu Reddu’l-Muhtar İbni Abidin, 2/237, El-Fetavayı Hindiyye, 1/194, el-Bahru’r-Raik, 2/19 el-Mebsut, 2/62, Haşiyetu Maraki’l-Felah, Sh 405, El-İbda’, Sh 197, Ziyaretu’l-Kubur, Sh 29)
kabirlerin üzerine bina (kubbe ve mescid yapıp bunu yükseltmek,(46) (46) Müslim de Allah Rasûlü nün Ali’yi (ra) kabirleri düzlemek için gönderdiği rivayet edilir Hanefi imamlarının bu konudaki görüşlerini öğrenmek için bakınız Tebyinu’l-Hakaik, (ez-Zeylai), 1/264, Fethu’l Mülhim, 2/506, Ruhu’1 Meani, 15/237, (el-Alusı), Fethu’1-Kadir, 2/141. )

Yazının devamını oku »