Kelamdan Ve Dinde Tartışmayı Yasaklaması

Aralık 6, 2006

1- İbni Batta, Ebu Bekr el-Mervezi’den rivayet ediyor: “Ebu Abdullah’ı şöyle söylerken işittim: Kim kelamla uğraşırsa felaha ermez, kim kelamla uğraşırsa Cehmiye’ye kayması kaçınılmazdır.”[1]

2- İbn Abdulber, İmam Ahmed’den rivayet ediyor: “Kelam”cı asla felaha eremez. Kelama bakıp da kalbinde hıyanet bulunmayan hiçkimse yoktur.”[2]

Yazının devamını oku »


Sahabe Hakkında Görüşü

Aralık 6, 2006

l- es-Sunne adlı kitapta İmam Ahmed’in şöyle söylediği rivayet edilir: “Allah Rasulü’nün ashabının hepsinin iyiliklerini saymak ve kötülüklerinden sözetmemek, aralarında çıkan anlaşmazlıkları körüklememek de sünnettendir. Allah Rasulü’nün ashabından herhangi birine dil uzatan kimse, mübtedi (bid’at ehli) olup, pis ve kaba bir Rafizi’dir. Allah onun ne nafilesini, ne de farzını kabul etmeyecektir.

Onların sevgisi sünnettir. Onlara dua etmek Allah’a yakınlıktır. Onlara tabi olmak vesiledir. Onların eserlerine (ilimlerine, güzel amellerine) uymak fazilettir.”

Yazının devamını oku »


İman Hakkında Görüşleri

Aralık 6, 2006

1- Ebu Ya’la, Ahmed b. Hanbel’den rivayet ediyor: “İmanın en faziletli hasleti, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.”[1]

2- İbnu’l-Cevzi, Ahmed b. Hanbel’den naklediyor: “İman, haberde geldiği gibi, artar ve eksilir: “İmanı en olgun olan mü’min, ahlakı en güzel olandır.”[2]

Yazının devamını oku »


Kader Hakkında Görüşleri

Aralık 6, 2006

1- İbnu’l-Cevzi, Ahmed b. Hanbel’in Müsedded’e yazdığı mektuptan rivayet ediyor: “Kaderin hayrına, şerrine, tatlısına ve acısına iman eder…”[1]

2- el-Hallal, Ebu Bekr el-Mervezi’den naklediyor: “Ebu Abdullah’a (Ahmed b. Hanbel’e) kader hakkında soruldu. O da: Hayır ve şer, kulların üzerine takdir edilmiştir, dedi. Hayır ve şerri Allah mı yaratmıştır? diye sorulunca da: Evet Allah takdir etmiştir, dedi.

Yazının devamını oku »


Tevhid Hakkında Görüşü

Aralık 6, 2006

1- Tabakatu’l-Hanabile’de şöyle denir: “İmam Ahmed’e tevekkül hakkında soruldu. O da: “Halktan gelecek olandan ümidini kesmektir” diye cevap verdi.”[1]

2- el-Mihne adlı kitapta imam Ahmed şöyle der: “Allah halihazırda mütevekkilimdir. Kur’an Allah’ın kelamı olup, hiçbir şekilde mahluk (yaratılmış) değildir. Allah, kendisini vasfettiğinden fazla bir şeyle vasfedilmez.”[2]

Yazının devamını oku »