Kader Hakkında Görüşleri

Aralık 6, 2006

1- İbnu’l-Cevzi, Ahmed b. Hanbel’in Müsedded’e yazdığı mektuptan rivayet ediyor: “Kaderin hayrına, şerrine, tatlısına ve acısına iman eder…”[1]

2- el-Hallal, Ebu Bekr el-Mervezi’den naklediyor: “Ebu Abdullah’a (Ahmed b. Hanbel’e) kader hakkında soruldu. O da: Hayır ve şer, kulların üzerine takdir edilmiştir, dedi. Hayır ve şerri Allah mı yaratmıştır? diye sorulunca da: Evet Allah takdir etmiştir, dedi.

Yazının devamını oku »