Kelamdan Ve Dinde Tartışmayı Yasaklaması

Aralık 6, 2006

1- İbni Batta, Ebu Bekr el-Mervezi’den rivayet ediyor: “Ebu Abdullah’ı şöyle söylerken işittim: Kim kelamla uğraşırsa felaha ermez, kim kelamla uğraşırsa Cehmiye’ye kayması kaçınılmazdır.”[1]

2- İbn Abdulber, İmam Ahmed’den rivayet ediyor: “Kelam”cı asla felaha eremez. Kelama bakıp da kalbinde hıyanet bulunmayan hiçkimse yoktur.”[2]

Yazının devamını oku »