Sahabe Hakkında Görüşü

Aralık 6, 2006

l- es-Sunne adlı kitapta İmam Ahmed’in şöyle söylediği rivayet edilir: “Allah Rasulü’nün ashabının hepsinin iyiliklerini saymak ve kötülüklerinden sözetmemek, aralarında çıkan anlaşmazlıkları körüklememek de sünnettendir. Allah Rasulü’nün ashabından herhangi birine dil uzatan kimse, mübtedi (bid’at ehli) olup, pis ve kaba bir Rafizi’dir. Allah onun ne nafilesini, ne de farzını kabul etmeyecektir.

Onların sevgisi sünnettir. Onlara dua etmek Allah’a yakınlıktır. Onlara tabi olmak vesiledir. Onların eserlerine (ilimlerine, güzel amellerine) uymak fazilettir.”

Yazının devamını oku »