İmam Ebu Hanife’nın Sahabe Hakkındaki Görüşleri

Kasım 29, 2006

1- “Allah Rasulü’nün ashabını ancak hayırla yâdederiz.”[1]

2- “Allah Rasulü’nün ashabından olan hiç kimseden yüz çevirmez, hiçbirisini diğerine karşı tutup taassupta bulunmayız.”[2]

3- “Onlardan Allah Rasulü (sallallahu aleyhi vesellem) ile bir saat beraber bulunan bir kimsenin derecesi bizlerden herhangi birinin ömür boyu yapmış olduğu amelden hayırlıdır.”[3]

Yazının devamını oku »