Sahabe Hakkındaki Görüşleri

Kasım 30, 2006

1- Ebu Nuaym, Abdullah el-Anberî’den rivayet ediyor: “Malik b. Enes der ki: Her kim Allah Rasulü’nün sahabelerinden birini küçümser veya kalbinde onlara karşı bir kin duyarsa, o kimse için müslümanların eline geçen ‘fey’ den hiçbir fark yoktur. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu:

‘Onlardan sonra gelenler derler ki: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma, Rabbimiz! Sen çok şefkatli ve çok acıyansın.’ (el-Haşr: 10)”[1]

Yazının devamını oku »