Dinde Cedel Ve Tartışmayı Yasaklaması

Aralık 6, 2006

1- el-Herevi, er-Rebi b. Süleyman’dan rivayet ediyor: “Şafiî’yi şöyle derken işittim: Eğer bir kimse başka birisi için ilim kitaplarını vasiyet etse ve bu kitaplar içinde de kelam kitapları bulunsa, bu kitaplar vasiyete dahil edilmez. Zira kelam ilim değildir.”[1]

Yazının devamını oku »