İmanın Esası

Eylül 11, 2006

İmanın Esası

بســـم الله الرحمن الرحيم 
  
(Allah Resulü Muhammed (s.a.v.)’e Uymadıkça Küfrün Bataklığından Kurtulmak Hiç Kimsenin Haddi Değildir. ) 
 

İmanın esası; Allah’a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlere ve ahiret gününe inanmaktır.

Allahü Teala imanın ölçü basamaklarını şöyle sıralıyor Kur’anda mealen:

“Dediler ki: “Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulaşınız.” De ki: “Doğru yola yönelmişolan ve Allah’a ortak koşanlardan olmayan İbrahim’in dinine uyarız. Allah’a, bize verilen kitaba, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa ‘ya verilene, Rableri tarafından elçilerine verilenlere inandık. Onları birbirinden

ayırd etmeyiz. Biz O’na teslim olanlarız!” 
“Sizin inandığınız gibi inanmış olsalar, elbette ki doğru yolda olurlar. Yüz çevirirlerse, elbette ki onlar çıkmazlara girerler. Onlara karşı Allah sana yeterlidir. O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.” (Bakara: 136-138)

Bir başka ayet-i celilede:  
“Peygamber ve müminler, ona Rabbinden indirilene iman etti. Hepsi, Allah’a, Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. “Peygamberler arasından hiç birini öbüründen ayırd etmeyiz. Ey Rabbimiz işittik ve itaat ettik! Affını dileriz. Dönüş sadece sanadır” derler.” (Bakara:285)

Bakara suresinin başlarında, müminlerin hem Kur’an, hem de daha önce indirilen kitaplara inandıklarını belirtiyor ve mealen deniliyor ki: 
“Elif, Lam, Mim. Bu Allah tarafından gönderildiğinde hiç şüphe olmayan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitaptır. Onlar, her şeyi bilemeyeceklerine inanırlar, namazlarını gereği gibi kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan da yerli yerince harcarlar. Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete sadece onlar görmüş gibi iman ederler. İşte Rablerinin yolunda olanlar ve umduklarına kavuşmuş olanlar da bunlardır.” (Bakara: 1-5)

Yazının devamını oku »