BİD’AT, KISIMLARI VE HÜKMÜ

Ekim 27, 2006

S. Sünnetin zıttı nedir?

C. Sünnetin zıttı sonradan ortaya çıkartılmış bid’attir. Bidat, Allah’ın hakkında izin vermediği bir şeriat demektir. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in şu buyruklarında kastettiği de odur:
“Her kim bizim bu işimize ondan olmayan bir hususu sonradan ortaya çıkartırsa o merduttur.”
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Benim sünnetime ve benden sonra hidayete erdirilmiş raşid halifelerin sünnetine sımsıkı sarılınız. Bu sünnete iyice tutunun ve onu azı dişlerinizle yakalayın. Sonradan ortaya çıkartılan işlerden sakının, çünkü sonradan çıkartılan herbir iş bir sapıklıktır.”
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem bid’atlerin ortaya çıkacağına da şu hadisiyle işaret etmiştir:
“Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında hepsi ateştedir.”
Şu hadis-i şerifiyle de onu tayin etmiş bulunmaktadır:
“Onlar benim ve ashabımın üzerinde gittiğim yolun benzeri bir yol üzere olanlardır.”
Yüce Allah şu buyruğuyla onun bid’at ehlinden uzak tutulduğunu belirtmektedir:
“Dinlerini parça parça edip, fırka fırka ayrılanlar var ya! Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a aittir.” (el-En’âm, 6/159)

Yazının devamını oku »