KİTABLARA İMAN

Eylül 28, 2006

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat yüce Allah’ın emir, yasak, vaad ve tehditlerini, Allah’ın kullarından istedikleri şeyleri ihtiva eden ve içlerinde hidayet ve nur bulunan bazı kitabları rasûllerine indirmiş olduğuna kesinlikle iman ederler. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Onların herbiri Allah’a, O’nun meleklerine, kitablarına, peygamberlerine inandı.” (el-Bakara, 2/285)

Yüce Allah’ın kitablarını rasûllerine insanları hidayete iletmek için indirmiş olduğuna da inanırlar. İşte yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Elif. Lâm. Râ. Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura, yegane galib, hamde layık olan (Allah)ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitabtır.” (İbrahim, 14/1)

Bu kitablar ise Kur’ân, Tevrat, İncil, Zebur, İbrahim ve Musa’ya verilen sahifelerdir. Bunların en büyükleri ise Tevrat, İncil ve Kur’ân’dır. Üçünün en büyüğü onların neshedicisi ve en faziletlileri ise Kur’ân-ı Kerîm’dir.

Yazının devamını oku »