KÜÇÜK VE GİZLİ ŞİRKİN KEFFARETİ

Ekim 19, 2006

“Rabbimiz, bildiğimiz bir şeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırız ve bilmediğimizden de senden bağışlanmamızı dileriz” diye, Allah Rasûlü’nün Sallallahu Aleyhi Vesellem dua ettiği gibi dua etmektir.(Bunu Ahmed b. Hanbel sahih bir senedle Müsned’de rivayet etmiştir).
Yine Allah’ın  Rasûlü  Sallallahü Aleyhi Vesellem:  “Kim Lat ve Uzza’ya yemin ederse (hemen ardından) “La ilahe illallah” desin. Kim arkadaşına: “Gel seninle bahis oynayalım derse, sadaka versin” (Müttefikun aleyh) buyurmuştur.

BAZI ŞİRK OLAN AMELLERDEN ÖRNEKLER

* Sihirbazlık ve gözboyayıcılık:
Bu, bedenlere ve hatta kalplere etki eden muska, üfürük ve efsunlama gibi şeylerdir. Bir insanı hasta edip öldürdüğü gibi, kadınla kocasının arasını da ayırabilir.
Hükmü: Sihir yapan İslam’dan çıkmıştır. Çünkü sihir küfürdür.

Yazının devamını oku »