Hâkimin Hak’tan Başka Hüküm Vermesi

Ocak 29, 2007

Allah’ın huzuruna çıkarılacağını (likâ) bildiği halde, bazı konularda Allah’ın indirmiş olduğu hakkın dışında hüküm vermesi de onu milletten çıkarmayacağı gibi, küçük küfre düşürür. Ancak her kim Allah’ın kullarına olan hükmünü ilğa (ortadan kaldırmak) eder, tağutların hükmüyle O’nu değiştirir ve bunu helal görürse, işte o milletten çıkaran büyük küfre düşmüş olur.

Yazının devamını oku »


Allah’tan Başkasına Yemin Etmek

Ocak 29, 2007

“Her kim Allah’tan başkası adına yemin ederse şirke ve küfre düşmüştür”[41]

Hadisi şerifinin küçük küfre delâlet ettiğini belirten Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat, aynı şekilde bu duruma düşen kişinin İslam’dan çıkmayacağı görüşü üzerindedir. [42]

[41] Sahihtir. Ebu Dâvud.

[42] Abdullah Yolcu, Şirk, Küfür ve Çeşitleri, Guraba Yayınları El Broşürleri.


Müslümanla Çarpışmak

Ocak 29, 2007

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfür‘dür”[38] ve “Benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kâfirler olmayın”[39] buyurmuştur.

Yazının devamını oku »


Ters İlişkide Bulunmak

Ocak 29, 2007

Aynı şekilde temizlenmeden önce hayızlı mahremiyle ilişkide bulunması da böyledir.

Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Her kim tersten (makattan) ya da hayızlıyla ilişkide bulunursa, Muhammed’e indirileni inkâr etmiştir.” buyurmaktadır.[37]
[37] Sahihtir. Ebu Dâvud.

Abdullah Yolcu, Şirk, Küfür ve Çeşitleri, Guraba Yayınları El Broşürleri.


Küfrân-ı Nimet

Ocak 29, 2007

Bu, nimeti inkâr ya da o nimeti Allah’tan başkasına nisbet ederek ortaya çıkan küfürdür. Bu gibi kimseler hakkında Allahu Teâla: “Onlar, Allah’ın nimetlerini bilir, fakat inkar ederler. Onların çoğu kâfirdir” (Nahl, 16/83) buyurmaktadır.

Yazının devamını oku »


Küçük Küfür

Ocak 29, 2007

Bu, kâmil müslüman olabilmek için mutlaka gerekli olan şeylerin inkârıdır. Öyle ki, o şey olmadan kâmil müslüman olmak mümkün olamaz. Bu tür küfürde kişi Cehenneme müstehak olur; ancak orada ebedî kalmaz. Bu bütün mâsiyetleri de kapsar.

Yazının devamını oku »


Kâvli (Sözlü) Küfür

Ocak 29, 2007

• Allahu Teâlâ’ya, Peygamberlerinden birine ya da İslam dinine sövmek.

• Zorluk ve sıkıntılı anlarda bunu gidermesi için kabir ehli evliya ve salîh kimselere yalvarıp onlardan medet ummak (batıl olan tevessül).

Yazının devamını oku »


Fîili Küfür

Ocak 29, 2007

Bazı misaller verelim:

• Allah Teâla’dan başkasına secde etmek.

• Kur’ân-ı Kerim’i ya da Hadis-i Şeriflerin yazılı bulunduğu kağıtları pisliklere atmak.

Yazının devamını oku »


İtikâdi Küfür

Ocak 29, 2007

Başlıcaları aşağıdaki şekiller olmakla beraber daha fazla sebepleri vardır:

• Allah’ın varlığında ve birliğinde şüphe etmek.

• Allah Rasûlü Aleyhi’s-Salâtû Vesselâm’ın Peygamberliğinde ya da son Peygamber olduğunda şüphe etmek.

Yazının devamını oku »


Ameli Nifak (Küçük Nifak)

Ocak 29, 2007

Bir amelin Şeriat’e muhâlif olarak yapılmasıyla ortaya çıkan nifak şeklidir ki, sahibi İslâm’dan çıkmış olmaz. Örneğin konuştuğunda yalan söylemek sözünde durmamak, emânete hiyânet etmek, anlaşmazlık halinde aşırı gitmek ve anlaşma yaptığında onu bozmak vb.

Yazının devamını oku »