Fîili Küfür

Ocak 29, 2007

Bazı misaller verelim:

• Allah Teâla’dan başkasına secde etmek.

• Kur’ân-ı Kerim’i ya da Hadis-i Şeriflerin yazılı bulunduğu kağıtları pisliklere atmak.

Yazının devamını oku »


İtikâdi Küfür

Ocak 29, 2007

Başlıcaları aşağıdaki şekiller olmakla beraber daha fazla sebepleri vardır:

• Allah’ın varlığında ve birliğinde şüphe etmek.

• Allah Rasûlü Aleyhi’s-Salâtû Vesselâm’ın Peygamberliğinde ya da son Peygamber olduğunda şüphe etmek.

Yazının devamını oku »


Ameli Nifak (Küçük Nifak)

Ocak 29, 2007

Bir amelin Şeriat’e muhâlif olarak yapılmasıyla ortaya çıkan nifak şeklidir ki, sahibi İslâm’dan çıkmış olmaz. Örneğin konuştuğunda yalan söylemek sözünde durmamak, emânete hiyânet etmek, anlaşmazlık halinde aşırı gitmek ve anlaşma yaptığında onu bozmak vb.

Yazının devamını oku »


İtikâdî Nifak (Büyük Nifak)

Ocak 29, 2007

O, küfrünü kalbinde gizleyerek imânı dili ve organlarıyla ortaya koymaktır. Sahibi ise Cehennemin en alt tabakasına gireceklerdendir. Zirâ o, Allah’ın göndermiş olduğu Hakkın tamamını ya da bir kısmını yalanlamış ve ;
Yazının devamını oku »


Nifak küfrü

Ocak 29, 2007

Bu da kişinin görünüşte Peygambere uyduğunu ortaya koymakla beraber, kalben O’na karşı çıkması, inkar etmesidir. İmânını izhar edip küfrünü gizlemektedir. Allahu Teâla onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

Yazının devamını oku »


Yüz Çevirerek Küfre Düşmek

Ocak 29, 2007

Tasdik veya yalanlama olmadan Peygamber’den (ya da O’nun getirdiği Hak’tan) kulak ve kalbini çevirmesi, O’nu dost edinmemekle beraber, düşmanlık da beslememesi; ancak dinlemekten de kaçınmasıdır.

Yazının devamını oku »


Şüphe Ederek Küfre Düşmek

Ocak 29, 2007

Kendisinden istenilen; Peygamberin getirdiğine şeksiz, şüphesiz yakîn içinde ittibâ etmek olduğu halde, tereddüt edip ne yalanlaması, ne de tasdik etmesi olmadan vuku bulan küfür şeklidir. Kim Peygamberin getirdiği Hakk’ın aksi olabileceğine itikat ederse, bu şüphesi onu küfre düşürmüş olur. [27]

[27] Abdullah Yolcu, Şirk, Küfür ve Çeşitleri, Guraba Yayınları El Broşürleri.