Birincisi

Ocak 11, 2007

İçinde iki şehadet ile Allah’a kavuşan kimsenin cennete girip, ondan men olunmayacağını bildiren hadisler.

Bu mana, hadislerin zahirine göredir. Gerçek tevhid ehlinden hiçbirisi cehennemede ebedi olarak kalmaz. Eğer haram işlemişlerse cehennem ateşinde bunlardan temizlendikten sonra Allah onları cennete sokar. Ya da {Allah (c.c) affedip hiçbir ceza vermeden direkt olarak cennete sokar}

Ebu Zerr (r.a) hadisinin manası şudur:

Kişide tevhid bulunduğu takdirde o, hırsızlık ve zina yapsa da bunlar onun cennete girmesinde engel değildir. Ve bu şüphe götürmeyen bir gerçektir. Bu hadisten tevhid bulunduğu taktirde zina eden ve hırsızlık yapan kişinin hiç azap görmeyeceği manası da çıkmaz.

Yazının devamını oku »