İkincisi

Ocak 11, 2007

İçinde, bu sözü söyleyene cehennemin haram kılınacağı zikri geçen hadisler. Bazı alimler bu hadislerden, ebedi olarak cehennemde kalmanın haram kılındığını anladılar veya ehlinin sonsuza kadar içinde kalacağı bir ateş onlara haram kılınmıştır, şeklinde yorumladılar. Bu ateş ise cehennemin en üst tabakasıolan “Derk’i Ala” dışında kalan ateştir. Derk’i Ala’ya tevhid ehlinin isyankarlarından bir çok kimse işledikleri haramlar sebebiyle gireceklerdir. Sonra da kullarına karşı merhametli olan Allah’ın rahmeti ve şefaatçilerin şefaatiyle oradan çıkarılacaklardır.

Buhari ve Müslim’de geçen kudsi bir hadiste Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

-“İzzetim ve Celalim hakkı için La İlahe İllallah diyen kimseyi mutlaka cehennemden çıkaracağım.”

Yazının devamını oku »