MÜNECCİMLİK

Ekim 27, 2006

S. Müneccimliğin (yıldızlara bakarak geleceğe dair haber vermenin) hükmü nedir?
C. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Karanın ve denizin karanlıklarında kendileriyle doğru yolu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O’dur.” (el-En’âm, 6/97)
“Andolsun biz dünya semasını kandillerle (yıldızlarla) süsledik. Onları şeytanlara atış taneleri yaptık.” (el-Mülk, 67/5)
“Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir.” (en-Nahl, 16/12)
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem de şöyle buyurmaktadır:
“Her kim yıldızlardan bir dal alacak olursa, o kimse sihirden de bir dal almış olur. Fazlasını alırsa, fazlasını almış olur.”
“Ben ümmetim hakkında yıldızları doğrulayıp, kaderi yalanlamalarından ve (zalim) idarecilerin haksızlıklarından korkarım.”
İbn Abbas Radıyallahu anh da Ebu Ca’d (ebced) yazıp, yıldızlara bakan bir topluluk hakkında şunları söylemiştir: “Ben bu işi yapan bir kimsenin Allah katında herhangi bir kıymeti olacağı görüşünde değilim.”
Katade -Allah’ın rahmeti üzerine olsun- şunları söylemişti: “Allah bu yıldızları üç sebeble yaratmıştır. Semaya bir zîynet olsunlar, şeytanları onlarla taşlamak için ve kendileri ile yol bulunacak alâmetler olmaları için. Her kim bu yıldızlardan başka şeyler çıkarmaya kalkışacak olursa, onlardan alması gereken payını kaybetmiş, payını zayi etmiş ve hiçbir şekilde bilemeyeceği bir hususu bilmeye kendisini zorlamış olur.”

Yazının devamını oku »