La ilahe illallah

Mayıs 2, 2007

La ilahe illallah adlı eseri buradan indirebilirsiniz..

Şeyh Dr. Sâlih b. Fevzân (Allah Onu Korusun)

La ilahe illallah kelimesinin manasını, gereğini, fayda verdiği yerleri açıklayan ve hayatımızdaki en önemli kelime olması hasebiyle bu durumu detayıyla açıklayan özlü bir risaledir..


Şüpheleri Yokeden Tevhid Gerçeği

Mayıs 2, 2007

ŞÜPHELERİ YOKEDEN TEVHİD GERÇEĞİ (Keşfu’ş-Şubuhât’ın Şerhi) Buradan İndirebilirsiniz..

Müellif Şeyhulislam Muhammed Bin Abdulvahhab Rahimehullah

Şarih Muhammed b. Salih el-’Useymîn Rahimehullah

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Müellif Allah ona rahmet etsin besmele ile başlayan yüce Allah’ın kitabına uyarak ve Rasûlullah sallallahü aleyhi vesellem’ın izinden giderek eserine besmele ile başlamıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz de gönderdiği mektub ve mesajlarının başına besmeleyi yazardı.

Burada “besmele”nin: Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile yazmaya başlarım, takdirinde olması uygundur. Şu iki sebebten dolayı da takdir edilen bu fiilin sonradan zikredilmesi uygundur.


Dört Mezheb İmamının Akidesi

Mayıs 2, 2007

Dört Mezheb İmamının Akidesi Buradan İndirebilirsiniz..

Dr. M. b. Abdurrahman el-Humeyyis

Bu kitapta :
Dört mezheb imamının akidesi birdir.
Tevhid
Kader
İman
Sahabe
Kelam tartışmalarından nehy etmek hususunda aynı görüşü paylaşmaktadırlar.


Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Mayıs 1, 2007

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Buradan İndirebilirsiniz..

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Şeyhulislam Muhammed Bin Abdulvahhab Rahimehullah

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Müellif -Allah Ona Rahmet Etsin- yüce Allah’ın Kitabına uygun olarak başlamış bulunmaktadır. Çünkü yüce Allah’ın Kitabı da besmele ile başlamaktadır. Ayrıca o bu hususta: “Her önemli bir işe eğer bismillah ile başlanmayacak olursa, o sonu kesiktir” hadîsine de uymaktadır. Rasûlullah’a –sallallahu aleyhi ve sellem– da uymaktadır, çünkü Rasûlullah’ın –sallallahu aleyhi ve sellem– gönderdiği mektuplar hep besmele ile başlamışlardır.


Hanefî Ulemasına göre Şirk ve Sebepleri

Mayıs 1, 2007

Hanefî Ulemasına göre Şirk ve Sebepleri, buradan indirebilirsiniz..

Dr. M. b. Abdurrahman el-Humeyyis

*   İmam ebû Hanife’ye intisab eden Hanefi âlimlerinin ehl-i şirki ve ehl-i bid’ati reddedip şirkin çeşitlerini, vesilelerini ve sebeplerini tanıtmak için gösterdikleri üstün gayretlerini;

* Aynı zamanda tevhidi korumak ve şirke giden yolları tıkamak hususunda yol almakta olan Hanefî ulemâsına, Maliki ve Şafiî ve Hanbelî kervanları da aynen uyum sağlamakta olduklarını,

Yazının devamını oku »


Selefi Salihin Akidesi

Mayıs 1, 2007

Selefi Salihin (Ehli Sünnet Vel Cemaat) Akidesi Buradan İndirebilirsiniz

Abdullah Bin Abdulhamid El-Eseri

Müslüman kardeşim! Bu satırlar, “ehl-i sünnet ve’l-cemaat’i teşkil eden selef-i salih’in akidesi”ne dair özlü birtakım sözlerden ibarettir.

Günümüzde İslam ümmetinin yaşamakta olduğu dağınıklık ile çağdaş fırka ve fiilen var olan cemaatlerde müşahhaslaşan ayrılık ve ihtilaf bu eserin derlenip, yazılmasına sebep teşkil etmiştir. Bu cemaat ve fırkaların herbiri kendi akide ve yöntemine çağırmakta, kendi cemaatini tezkiye etmektedir. Öyle ki artık insanlar için durum oldukça karmaşık bir hal arzetmekte, kimin arkasından gidecek ve kime uyacakları hususunda şaşkınlığa düşmüş bulunmaktadırlar.

Yazının devamını oku »