UĞURSUZLUK VE NAZAR

Ekim 27, 2006

S. Uğursuzluk duymanın hükmü nedir ve bunu ne giderir?
C. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“İyi bilin ki onların uğradığı uğursuzluk ancak Allah tarafındandır.” (el-A’raf, 7/131)
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem de şöyle buyurmaktadır:
“Hastalığın kendi kendine bulaşması, eşyada uğursuzluk, intikamı alınmayan maktulün ruhunun hayalet olması ile safer (ayının uğursuzluğu veya bir hastalık) yoktur.”
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Uğursuzluk şirktir, uğursuzluk şirktir.”
İbn Mesud da şöyle demiştir: “Bu bizden olmaz, ancak (istisnâ olarak görülürse) Allah da onu tevekkül ile giderir.”
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Uğursuzluk denilen şey (bu duygu sebebiyle) bir işe devam etmen yahutta o işi yapmaktan vazgeçmendir.”
İmam Ahmed, Abdullah b. Amr’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir:
“Uğursuzluk duyduğu için ihtiyacını görmekten vazgeçen kimse şirk koşmuş olur.” Ashab:
“Peki bunun keffareti nedir”, diye sordular. Peygamber şöyle buyurdu:
“Senin şöyle demendir: Allah’ım senin hayrından başka hayır yoktur, senin takdirinden başka takdir yoktur. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.”
Bir başka hadisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır:
“Bunların (bu gibi hislerin) en doğrusu hayra yorumlamaktır. Bu da bir müslümanı (yapmak istediği işten) geri çevirmez. Sizden herhangi bir kimse hoşuna gitmeyecek bir şey gördü mü: Allah’ım iyilikleri senden başka hiçbir kimse veremez. Kötülükleri senden başka hiç kimse geri çeviremez. Senin yardımın olmayınca, kimse bir iş yapamaz, kimsenin hiçbir gücü olamaz.”

Yazının devamını oku »