Muaviye b. Ebi Süfyan Müdafaası

Temmuz 3, 2010

Müminlerin Emirine Yönelik Tutarsız Eleştiriler Muâviye b. Ebî Süfyân Müdafaası.

Abdülaziz b.Ahmed b. Hâmid

Notlar Ekleyerek Çeviren

Necmi SARI.