Yalnızca Allah’a kulluk

Eylül 15, 2006

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur.

Yalnızca O vardır ve hiçbir ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve

Resulüdür. Salât ve selâm O’nun üzerine olsun. 

   İş bu risale, Allah’ın birlenmesi, ibadet ederken, yardım isterken ancak O’na yönelinmesi,

amellerin yalnızca O’nun için yapılması konusunda mühim bir kaideyi içermektedir (Bu kaide,

Allah’ı İlâh Olarak Birlemek kaidesi diye adlandırılır.). Allah şöyle buyurur:

    «De ki: Mülkün sahibi, varlığın Hâkimi olan Allah’ım, mülkü, hâkimiyyeti dilediğine

verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini güçlü kılar, dilediğini alçaltırsın» (3 Âl-i İmrân  26).

    «Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Başınıza bir darlık geldiğinde de yalnız O’na

feryâd edersiniz» (16 Nahl   53).

    «Allah seni bir darlıkla yoklayacak olsa, onu yine kendisinden başka kimse

gideremez. Bir hayır verecek olsa, artık O’nun ihsanına da kimse engel olamaz» (6

En’âm 17).

    «Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz» (1 Fatiha 4).

    «Artık O’na kulluk et ve O’na dayan» (11 Had  123).

    «Ancak O’na dayandım, dönüş yalnız O’nadır» (13 Ra’d  30.)

    «Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı teşbih eder. Saltanat O’nun, hamd

O’nundur. O herşeye kadirdir» (64 Teğâbun  1.)

Yazının devamını oku »